Kamp lönar sig och lite om FN

10 03 2010

För en månad sedan kom AD-domen (AD=Arbets Domstolen)  som gav arbetsköparen Liselott Lööf AB rätt på alla punkter, vilket inkluderade att utan förhandling ändra ett trettio år gammalt lönesystem. Men soparbetarna i Stockholm lät sig inte kuvas. Ett stormöte följt av tre veckors ”vild” kamp sopade bokstavligen bort lönesänkningen på 3-4000 kronor. Liksom resten av AD:s klassdom.

Sedan AD gått på arbetsköparnas linje, vilket sänkte sopgubbarnas löner med tre-fyra tusen kronor i månaden, beslutade de dagen efter på ett stormöte att ta kamp.

Tre veckor senare var arbetsköparna möra, kröp till korset och skrev på ett avtal utan lönesänkning. Dagen därpå avbröts maskningsaktionen genom ett stormöte. Ett skolexempel på facklig sammanhållning i kamp.

Trots motgångar i Arbetsdomstolen lyckas Stockholms sophämtare vända matchen och försvara sina intressen mot privata entreprenörer och kommunala upphandlingssystem.

Sådant är glädjande i dessa tider av privatiseringar, individualisering ch svankande av facken!

************

I FN cirkulerar ett officiellt dokument som syftar till att motsäga sig den 50 åriga blockaden mot Kuba av USA.  FN´s general sekreterare Ban Ki Moon fick dokumentet av Kubas representant i FN för att kunna delas ut bland medlemmarna. Det är en resolution som fördömer nyttjandet av av regulationer som strider mot internationell lag, som t.ex Helms-Burton Act och manar USA att avsluta blockaden.

(Helms-Burton Act är en lag som utöver den första som sträckte sig till bara Kuba, även inkluderar företag som handlar med olika Kubanska företag osv).

Detta är inte första gången Kuba vänder sig till FN, och man har även fått medhåll i FN. Men inget har egentligen gjorts för att knäppa USA på näsan. Kanske blir det en förändring nu? Förmodligen inte, men någon gång så måste även USA hålla sig till de regler dom själva använder för t.ex krig i Irak och Afghanistan?

Annonser