Social rättvisa i svensk politik?

20 01 2010

Enligt någon undersökning så ska alltså MP vara Sveriges tredje största parti medans Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, och Centern nu ligger utanför riksdagen. Att Centern åker ur skulle vara en fantastisk upprättelse för landets arbetare, framför allt bilindustrins arbetare, och att KD skulle åka ut kan bara vara bra för demokratin medans Vänsterpartiet inte tillför något alls till en vänsterpolitik och kan även dom må bra av att stå över. Fast samtidigt så tror jag att Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle må bra av att stå över även dom…

Nåväl, Miljöpartiet..

På deras hemsida och under fliken ”vår politik” så är det första man möter

”Den gröna politiken utgår från en grön vision om ett radikalt annorlunda samhälle än dagens. Denn gröna politiken utgår från en grön vision om ett radikalt annorlunda samhälle än dagens. Det handlar om ett samhälle som är ekologiskt hållbart, inte bara här i Sverige utan i hela världen. Det handlar om ett mer demokratiskt samhälle där vi inte utnyttjar djuren.”.

Vilket fungerar som en kort sammanfattning av deras politiska budskap. Det första som slår mig är då självklart formuleringen ”ett radikalt annorlunda samhälle”. Så vad är det då som är radikalt med Miljöpartiet?

I deras partiprogram hittar jag en punkt som handlar om social rättvisa:

Social rättvisa

Alla har samma rätt till en grundläggande social och materiell trygghet, en trygghet som ska

ge goda förutsättningar att skapa sig ett meningsfullt liv. En god samhällsutveckling

förutsätter trygga människor som vågar satsa och skapa. Samhället ska överbrygga

ekonomiska klyftor och erbjuda utbildning som ger alla möjlighet att delta i demokratin och

få ett meningsfullt arbete. Vård och omsorg ska utgå från individens önskemål och behov.

Jämställdhet ska genomsyra allt arbete.

Vad är då social rättvisa? Precis som med de flesta begrepp så finns det olika versioner och synsätt. En definition är den brittiske politiska-teoretikern David Miller som menar att social rättvisa definieras som den rättvisa fördelningen av förmåner och ansvar inom ett samhälle.

FN organet ILO (International Labour Organization) instiftades 1946 som officiellt FN organ (startades dock 1919 som en självständig organisation och ska främja social rättvisa och erkännandet av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter.) Och man hör ofta ”vänsterfolk” prata om just detta med social rättvisa som om detta vore något självklart.

Men är det då radikalt? Vad säger andra partier om social rättvisa?

En sökning på Kristdemokraternas sida med ordet ”Social Rättvisa” gav inga träffar, men i deras principprogram hittar man en passage:

Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Denna solidaritet sträcker sig bortom de naturliga gemenskaperna. Det är en strävan eftersocial rättvisa, det vill säga en ambition att utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen.

Centerpartiet har med begreppet. Under rubriken Goda spelregler och starka institutioner i partiets idéprogram

För att marknadsekonomins goda effekter ska bli verklighet krävs stabila och goda spelreglersom tar hänsyn till miljö, sociala förhållanden och långsiktig tillväxt….Trygghet och social rättvisa. Människor som har begränsade möjligheter av olika slag riskerar att ställas utanför den fördelning av välstånd som sker på en fri marknad.

Vänsterpartiet nämner social rättvisa två gånger i sitt partiprogram:

1.Människors kamp för frigörelse, nationellt oberoende och social rättvisa har ofta mötts med ett sådant övervåld att den väpnade befrielsekampenhar blivit oundviklig.

2.Utan ett brett folkligt engagemang och människors aktiva deltagande kan ingen vänsterstrategi lyckas. Därför måste vänsterpartiet sträva efter att vara en del av och bidra till alla de rörelser som kämpar för demokrati, människovärde och social rättvisa.

En sökning på Socialdemokraternas hemsida gav 512 träffar på ordet Social Rättvisa, vilket är för mycket för att titta igenom noggrant. I sittpartiprogram nämns ordet fem gånger.

1. Den svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, välfärd och social rättvisa. (sid 6)

2. Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa. (sid 17)

3. Världshandelsorganisationen (wto) måste bli en organisation som främjar en global utveckling för ekonomisk tillväxt och social rättvisa. (sid 20-21)

4. I samverkan med närstående partier och organisationer ska socialdemokratin i EU och i olika internationella organisationer arbeta för ett globalt ekonomiskt regelverk som bygger på social rättvisa, respekt för demokratin och hänsyn till miljön. (sid 21)

5. Ekonomiska organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden måste innefatta social utveckling och social rättvisa i sina strategier. (sid 22)


Sverigedemokraterna har i sitt principprogram social rättvisa vid tre tillfällen.

1. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.

2. Erfarenheter från vår historia och vår omvärld visar att de viktigaste faktorerna för att kunna skapa ett sådant samhälle är småskalighet, en fungerande rättstat, en stark gemensam identitet och grundläggande social rättvisa

3. Ett viktigt mål för sverigedemokraterna är återskapandet av folkhemmet; det fria, öppna och demokratiska samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt. Förutsättningar för återupprättandet av det svenska folkhemmet, präglat av social rättvisa och nationell solidaritet, har behandlats ovan.

Folkpartiets sida gav 80 träffar, men ingen handlade om deras politik i sig och inte heller i deras partiprogram hittar man något om det. Moderaternas partiprogram innehöll inte heller begreppet Social Rättvisa.

Det finns alltså nämnt hos de största partierna i Sverige, förutom hos de två borgerliga partierna Folkpartiet och Moderaterna. Den sociala rättvisan är dock inte samma oavsett parti. Sverigedemokraterna menar att den sociala rättvisan bara är till för svenskar. Kristdemokraterna menar att den i guds anda är till för alla. Vänsterpartiet pratar om social rättvisa i samband med befrielsekamp och motstånd. Medans Socialdemokraterna och Centerpartiet menar att social rättvisa kommer hand i hand med den fria marknaden och organisationer som WTO. Miljöpartiet har en generell syn på social rättvisa där det inte specifikt betyder någonting egentligen, utan fylls av plattityder som alla partier pratar om när det är val, nämligen skola, vård och materiell trygghet.

Så man kan konstatera att social rättvisa inte alls betyder samma sak oavsett vem man är och hur man ser på världen politiskt. Men vad är då radikalt med miljöpartiets politik? I min enfald trodde jag att social rättvisa var ett radikalt begrepp och fokuserade därför på just detta.  Efter att ha läst igenom miljöpartiets 53 sidor långa idé program så kräver man på olika ställen vad man kallar radikala lösningar. Till exempel har man på sidan 35 en sektion kallad ”Reformer inom EU”, där man först säger att EU ökar orättvisorna i världen och därför  krävs det radikala förändringar… i unionens fiskeri och handels politik!

Nej varken Miljöpartiets miljöpolitik eller deras arbetspolitik är särskilt radikal. Miljöpartiet är en blandning av socialdemokrati och liberal marknads tänk. Jag är medveten om att bara namnet Miljöpartiet ger intrycket av att man har en bra miljöpolitisk plattform, men jag kan helt ärligt säga att jag inte kan hitta den. Den radikala visionen existerar inte, det finns inget som pekar på att man söker en radikal förändring av samhället (förutom att man givetvis har vissa sunda tankar om miljön, men det har de flesta partierna idag).

Vilket resulterar i att jag spenderat ett par timmar med att besviket konstatera att Sveriges tredje största parti inte var värt tiden över huvudtaget!

Besvikelsen till trots, det är fotboll på teve idag och ikväll är det fotbollsträning. Man får vara glad för det lilla antar jag!

Så låt mig avsluta med ett saxat avsnitt angående miljön, vilket parti kommer detta ifrån?

I kampen mot miljöförstöringen kräver partiet förbud mot miljöförstörande och hälsofarlig produktion och mot skadliga utsläpp i jord, luft och vatten, ett stopp för storföretagens rovdrift på naturtillgångarna, avskaffande av kärnkraften och en trafikpolitik som prioriterar kollektiva och miljövänliga transporter.
Den nationella och globala miljöförstöringen utgör ett allvarligt hot mot allt liv på jorden. Den utgör därvid en påminnelse i eldskrift över det kapitalistiska systemets orimlighet.
Kampen för miljön och jordens och mänsklighetens överlevnad fordrar kollektiva lösningar, där livet ges högsta prioritet och all tillväxt planeras i enlighet med naturens globala möjligheter.

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

9 01 2013
mlm

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks

30 04 2013
RECOMMENDED READING

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this website is in fact nice.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: