Kortis om läkemedel och Apoteket

25 01 2010

Det kapitalistiska maskineriet grät krokodil tårar och frågade hur man kunde rättfärdiga Apotekets monopol när den ”fria marknaden” skulle ge konsumenterna samma läkemedel till lägre pris.  Precis som med avregleringen av el-marknaden och järnvägarna så innebär avregleringen tvärtom dyrare priser och vinsterna går inte tillbaka till samhället, utan till privata fickor. Återigen så har det bevisats att den heliga marknaden inte ger oss billigare varor, allt som hänt är att vinsten hamnar i andra händer!
Mellan januari och oktober 2009 höjdes priset i genomsnitt med 11 procent. På populära läkemedel som Alvedon var ökningen ännu högre, ofattbara 40%!  Så nu går privatekonomer ut och varnar för att prishöjningarna kommer drabba Sveriges barnfamiljer hårt.
Läkemedelsindustrin är en enorm pengako, och drar in fantasi summor varje år. När man tar bort monopolet så blir det kapitalismens mantra som ersätter Apotekets jämna prissättning med ”tillgång och efterfrågan”. Socialdemokraterna backade från kravet om ett förstatligande av den svenska läkemedels industrin på 60-talet…. Det gör inte jag och det gör inte kommunisterna. Att garantera tillgängligheten av medicin till ett så lågt pris som bara går borde vara en självklarhet!
Annonser
Social rättvisa i svensk politik?

20 01 2010

Enligt någon undersökning så ska alltså MP vara Sveriges tredje största parti medans Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, och Centern nu ligger utanför riksdagen. Att Centern åker ur skulle vara en fantastisk upprättelse för landets arbetare, framför allt bilindustrins arbetare, och att KD skulle åka ut kan bara vara bra för demokratin medans Vänsterpartiet inte tillför något alls till en vänsterpolitik och kan även dom må bra av att stå över. Fast samtidigt så tror jag att Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle må bra av att stå över även dom…

Nåväl, Miljöpartiet..

På deras hemsida och under fliken ”vår politik” så är det första man möter

”Den gröna politiken utgår från en grön vision om ett radikalt annorlunda samhälle än dagens. Denn gröna politiken utgår från en grön vision om ett radikalt annorlunda samhälle än dagens. Det handlar om ett samhälle som är ekologiskt hållbart, inte bara här i Sverige utan i hela världen. Det handlar om ett mer demokratiskt samhälle där vi inte utnyttjar djuren.”.

Vilket fungerar som en kort sammanfattning av deras politiska budskap. Det första som slår mig är då självklart formuleringen ”ett radikalt annorlunda samhälle”. Så vad är det då som är radikalt med Miljöpartiet?

I deras partiprogram hittar jag en punkt som handlar om social rättvisa:

Social rättvisa

Alla har samma rätt till en grundläggande social och materiell trygghet, en trygghet som ska

ge goda förutsättningar att skapa sig ett meningsfullt liv. En god samhällsutveckling

förutsätter trygga människor som vågar satsa och skapa. Samhället ska överbrygga

ekonomiska klyftor och erbjuda utbildning som ger alla möjlighet att delta i demokratin och

få ett meningsfullt arbete. Vård och omsorg ska utgå från individens önskemål och behov.

Jämställdhet ska genomsyra allt arbete.

Vad är då social rättvisa? Precis som med de flesta begrepp så finns det olika versioner och synsätt. En definition är den brittiske politiska-teoretikern David Miller som menar att social rättvisa definieras som den rättvisa fördelningen av förmåner och ansvar inom ett samhälle.

FN organet ILO (International Labour Organization) instiftades 1946 som officiellt FN organ (startades dock 1919 som en självständig organisation och ska främja social rättvisa och erkännandet av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter.) Och man hör ofta ”vänsterfolk” prata om just detta med social rättvisa som om detta vore något självklart.

Men är det då radikalt? Vad säger andra partier om social rättvisa?

En sökning på Kristdemokraternas sida med ordet ”Social Rättvisa” gav inga träffar, men i deras principprogram hittar man en passage:

Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Denna solidaritet sträcker sig bortom de naturliga gemenskaperna. Det är en strävan eftersocial rättvisa, det vill säga en ambition att utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen.

Centerpartiet har med begreppet. Under rubriken Goda spelregler och starka institutioner i partiets idéprogram

För att marknadsekonomins goda effekter ska bli verklighet krävs stabila och goda spelreglersom tar hänsyn till miljö, sociala förhållanden och långsiktig tillväxt….Trygghet och social rättvisa. Människor som har begränsade möjligheter av olika slag riskerar att ställas utanför den fördelning av välstånd som sker på en fri marknad.

Vänsterpartiet nämner social rättvisa två gånger i sitt partiprogram:

1.Människors kamp för frigörelse, nationellt oberoende och social rättvisa har ofta mötts med ett sådant övervåld att den väpnade befrielsekampenhar blivit oundviklig.

2.Utan ett brett folkligt engagemang och människors aktiva deltagande kan ingen vänsterstrategi lyckas. Därför måste vänsterpartiet sträva efter att vara en del av och bidra till alla de rörelser som kämpar för demokrati, människovärde och social rättvisa.

En sökning på Socialdemokraternas hemsida gav 512 träffar på ordet Social Rättvisa, vilket är för mycket för att titta igenom noggrant. I sittpartiprogram nämns ordet fem gånger.

1. Den svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, välfärd och social rättvisa. (sid 6)

2. Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa. (sid 17)

3. Världshandelsorganisationen (wto) måste bli en organisation som främjar en global utveckling för ekonomisk tillväxt och social rättvisa. (sid 20-21)

4. I samverkan med närstående partier och organisationer ska socialdemokratin i EU och i olika internationella organisationer arbeta för ett globalt ekonomiskt regelverk som bygger på social rättvisa, respekt för demokratin och hänsyn till miljön. (sid 21)

5. Ekonomiska organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden måste innefatta social utveckling och social rättvisa i sina strategier. (sid 22)


Sverigedemokraterna har i sitt principprogram social rättvisa vid tre tillfällen.

1. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.

2. Erfarenheter från vår historia och vår omvärld visar att de viktigaste faktorerna för att kunna skapa ett sådant samhälle är småskalighet, en fungerande rättstat, en stark gemensam identitet och grundläggande social rättvisa

3. Ett viktigt mål för sverigedemokraterna är återskapandet av folkhemmet; det fria, öppna och demokratiska samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt. Förutsättningar för återupprättandet av det svenska folkhemmet, präglat av social rättvisa och nationell solidaritet, har behandlats ovan.

Folkpartiets sida gav 80 träffar, men ingen handlade om deras politik i sig och inte heller i deras partiprogram hittar man något om det. Moderaternas partiprogram innehöll inte heller begreppet Social Rättvisa.

Det finns alltså nämnt hos de största partierna i Sverige, förutom hos de två borgerliga partierna Folkpartiet och Moderaterna. Den sociala rättvisan är dock inte samma oavsett parti. Sverigedemokraterna menar att den sociala rättvisan bara är till för svenskar. Kristdemokraterna menar att den i guds anda är till för alla. Vänsterpartiet pratar om social rättvisa i samband med befrielsekamp och motstånd. Medans Socialdemokraterna och Centerpartiet menar att social rättvisa kommer hand i hand med den fria marknaden och organisationer som WTO. Miljöpartiet har en generell syn på social rättvisa där det inte specifikt betyder någonting egentligen, utan fylls av plattityder som alla partier pratar om när det är val, nämligen skola, vård och materiell trygghet.

Så man kan konstatera att social rättvisa inte alls betyder samma sak oavsett vem man är och hur man ser på världen politiskt. Men vad är då radikalt med miljöpartiets politik? I min enfald trodde jag att social rättvisa var ett radikalt begrepp och fokuserade därför på just detta.  Efter att ha läst igenom miljöpartiets 53 sidor långa idé program så kräver man på olika ställen vad man kallar radikala lösningar. Till exempel har man på sidan 35 en sektion kallad ”Reformer inom EU”, där man först säger att EU ökar orättvisorna i världen och därför  krävs det radikala förändringar… i unionens fiskeri och handels politik!

Nej varken Miljöpartiets miljöpolitik eller deras arbetspolitik är särskilt radikal. Miljöpartiet är en blandning av socialdemokrati och liberal marknads tänk. Jag är medveten om att bara namnet Miljöpartiet ger intrycket av att man har en bra miljöpolitisk plattform, men jag kan helt ärligt säga att jag inte kan hitta den. Den radikala visionen existerar inte, det finns inget som pekar på att man söker en radikal förändring av samhället (förutom att man givetvis har vissa sunda tankar om miljön, men det har de flesta partierna idag).

Vilket resulterar i att jag spenderat ett par timmar med att besviket konstatera att Sveriges tredje största parti inte var värt tiden över huvudtaget!

Besvikelsen till trots, det är fotboll på teve idag och ikväll är det fotbollsträning. Man får vara glad för det lilla antar jag!

Så låt mig avsluta med ett saxat avsnitt angående miljön, vilket parti kommer detta ifrån?

I kampen mot miljöförstöringen kräver partiet förbud mot miljöförstörande och hälsofarlig produktion och mot skadliga utsläpp i jord, luft och vatten, ett stopp för storföretagens rovdrift på naturtillgångarna, avskaffande av kärnkraften och en trafikpolitik som prioriterar kollektiva och miljövänliga transporter.
Den nationella och globala miljöförstöringen utgör ett allvarligt hot mot allt liv på jorden. Den utgör därvid en påminnelse i eldskrift över det kapitalistiska systemets orimlighet.
Kampen för miljön och jordens och mänsklighetens överlevnad fordrar kollektiva lösningar, där livet ges högsta prioritet och all tillväxt planeras i enlighet med naturens globala möjligheter.

Sverige ut ur Afghanistan

16 01 2010

Jag blir förfärad över avsaknaden av debatt när det gäller vårt lands militära insats i Afghanistan. Jag blir än mer förfärad över stridspittar som tycker att det är bra och att vi till och med ska skicka fler soldater till Afghanistan och andra länder.

Sverige har inte vart i krig på hemskt länge (ca 200 år) , men det har ändrats. Vi har för tillfället svenska män och kvinnor i Afghanistan där dom under USA och NATOs flagg för ett krig mot den afghanska befolkningen. Det är inte en FN ledd insats, alltså inte en sanktionerad fredsbevarad styrka, utan det är en NATO ledd invasions styrka. Det var inte FN som bad Sverige bidra i kriget, utan det var Storbritannien.

Den svenska regeringen och sossarna säger att Sverige har trupper i Afghanistan för att säkra freden i landet. Sedan 2002 har vi haft svenska soldater i landet och jag undrar vart är freden?

Jag läste en ytterst skrattretande insändare angående ämnet där författaren menar att; om någon kan bygga en bomb och föra till vårt land så är det ”vår” sak att med vår gemensamma styrka säga ifrån.

Vi har inte haft några självmordsbombare i Sverige, vi har inte ens haft något reellt hot om något liknande. Så hur rättfärdigar man att åka till ett land och skjuta på folk, för fredens skull?

Det som stör mig mest av allt är att dessa krigshetsade små människor säger att det är för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

**Demokrati? USA och Europas kompis Karzai vann valet, efter valfusk! Något som oberoende valövervakare tydligt påpekar. Men USA och EU klappar i händerna och hyllar den demokratiska utvecklingen i landet.

**Frihet? Vilken frihet har befolkningen som lever under konstant rädsla för att beskjutas, för att få sina hem bombade? Frihet att göra som väst tycker att man ska göra, är det frihet?

**Mänskliga rättigheter? Detta är liberaler och andra högerspökens favorit ord och sitt äss i rockärmen. Man säger att man är för demokrati och mänskliga rättigheter. Men kriget i Afghanistan bryter mot folkrätten. Man skjuter folk och frågar sen. Man fängslar folk utan rättegång och använder sig av tortyr. I kriget så använder man sig av vapen som inte är accepterade. Vart är de mänskliga rättigheterna?

Samma komiska lilla författare till inlägget menar att han är stolt över att en vän till denne åker till Afghanistan för att göra en insats. Och jag har hört samma sak från väldigt många andra som menar att dom gör det för att hjälpa till. Det jag inte kan greppa är att man vill hjälpa till med att komma med fler vapen och militärer? Afghanistan är ett extremt fattigt land, det sista dom behöver är mer krig och elände. Det man behöver är mat, sjukhus och generell humanitär hjälp. Efter kriget så är behovet av min röjning väldigt stort, så skulle Sverige skicka en trupp am-röj så skulle jag jubla och applådera.

Samma insändare menar att vänstern borde inse att alla människor inte är goda och att vi ska hedra de som kämpar för friheten. Undra om samma författare skulle stödja en vänster rörelses kamp för frihet? Troligen inte, för som med alla högerspöken som pratar om frihet som kommer det med ett villkor… marknadens styre.

Men det mest patetiska av allt är att insändaren menar att de svenska soldaterna är i Afghanistan där dom riskerar sina liv för vårt land, våra ideal och rätten till frihet…

*Hotar Afghanistan vårt land? Nej!

*Hotar Afghanistan våra ideal? Nej! (även om jag inte är säker på vad våra ideal är om jag ska vara ärlig)

Jag tror att folk är lite för USA kåta för sitt eget bästa och försöker överföra den amerikanska militär mentaliteten på vårt eget, fredliga, land. Det låter som en dålig amerikansk hollywood film där trupperna åker till något avlägset och ociviliserat land där man inte alls beter sig som en vit medelklass man ska göra.  Det finns inget hot mot Sverige, det finns ingen anledning för oss att delta i ett ockupationskrig, det finns ingen anledning till att lägga oss på rygg för USA och NATO och det finns ingen anledning till att bryta vår neutralitet vilket är precis vad vi har gjort.

Sverige kan inte längre kalla sig neutrala, detta kommer leda till ett framtida medlemskap i NATO. Detta tycker krigshetsarna är jättebra! Klart vi ska stå på den ny koloniala sidan!

Jag säger nej, jag kommer alltid säga nej! I kriget så är det alltid den civila befolkningen och de fattiga som dör och skadas. Kriget är alltid för de rikas vinning, alltid och konstant. Arbetarklassen är och måste alltid vara för fred och broder/systers-kap mellan etniska, religiösa och nationella gränser. Detta är något högern inte kan förstå, något dom inte vill förstå. Med detta så påstår jag inte att jag själv är pacifist fullt ut, jag tror fullt ut att arbetarklassens kamp alltid kommer leda till en konfrontation med borgerligheten. Men fram till klasskampen så är jag alltid emot våld och krig.

Kriget i Afghanistan tjänar inte Sverige på något sätt, och det tjänar inte det afghanska folket på något sätt. Allt det uppnår är att vi ställer oss längre in under USAs skugga. Lägg skattepengarna på att ge folk jobb och bostäder eller på skolan…

Som avslutning vill jag återigen påpeka att den svenska truppen i Afghanistan INTE är en neutral fredsbevarande styrka, Sverige är INTE där för fredens skull. Detta är viktigt att förstå. Sverige är aktivt deltagande i USAs OCKUPATIONSMAKT! Svenska skattepengar går inte till att bevara fred, pengarna går till att ockupera ett land som aldrig gjort Sverige något illa.

Jag ska återkomma till detta med ett längre och mer detaljerat inlägg senare.

Stackars prins och en liten blick på en liten del av feministisk teori

8 01 2010

Expressens ledare den åttonde januari 2010 handlar om kronprinsessan Viktorias (och den liberala medias nya favorit) man, den blivande prinsen Daniel Westling.

I november lämnade Westling sina vd-uppdrag för gymkedjorna Master Training och Balance. Detta tycker ledarskribenten är jättehemskt för Daniel Westling skulle vara en perfekt prins ”verksam som vd och småföretagare – är en utmärkt förebild och representant för det moderna Sverige. Och arbetslinjen.”

Daniel fick tydligen inte välja själv huruvida han skulle jobba som vd och småföretagare när han pågrund av att han snart ska bli prins.

Sedan tar vi ett långt citat som får mig att le:

”Det faktum att debatten om Westlings yrkesförbud uteblivit kan nog tillskrivas att han tillhör en liten minoritet: män i samhällets topp som lämnar sina yrkeskarriärer för att hustrun/sambon fullt ut ska kunna satsa på sin karriär.
I det fall Carl Philip hade varit tronarvinge och hans fästmö tvingas lämna vd-poster och lägga sitt entreprenörskap på hyllan misstänker jag att debatten faktiskt skulle ha infunnit sig: Ska verkligen inte en prinsessa – i ett av de mest jämställda länderna på jorden – kunna jobba? Tala om backlash! Kungahuset hade anklagats för att upprätthålla patriarkala strukturer och konservera gamla könsroller.”

Så här kommer vi till stackars prinsen delen. Han måste nu ge upp sin lovande karriär för att han ska bli prins, vad ska stackarn göra utan jobb helt ensam i det stora, stora slottet?!

Det sista i citatet är av större betydelse. Kungahuset skulle anklagats för att upprätthålla patriarkala strukturer och  konserverar gamla könsroller, redan nu. Oavsett om det är en kvinna som är tronarvinge. Nu blir det istället ett försvarstal för den duktige Westling (från samhällets topp skikt stackarn) som används för att föra fram en tanke om att det faktiskt finns även män som ger upp sina karriärer.

Men som så ofta med folk som inte förstår sig på detta med patriarkala strukturer så antar man att om det är en kvinna och inte en man som får maktpositionen, så bevisar det på något sätt att teorin om dessa strukturer ställs på sin ända. Men det dom missar är att det inte är kronprinsessans fysiska kön (kom nu inte och slå in dörren SÄPO, detta är inte på något sätt ett sexuellt-fan mail, inte för att jag tror att hon får sådana iof) som avgör de patriarkala strukturernas kontinuitet. Det är kungahuset och tronen i sig som är patriarkal, oavsett om det sitter en kvinnas eller mans rumpa på själva tronen. Hon kommer förväntas och upprätthålla exakt samma strukturer och former av makt som sin far, kung Gustav den femhundra trettonde (eller vad det nu kan vara).

Vad menar jag då? Jag menar att oavsett om det är en kvinna eller man som sitter på tronen så är kungahuset alltid en reaktionär borgerlig manifestation av patriarkatet, och det kommer utan tvekan upprätthålla gamla (eller konservera för att använda ledarens ord) könsroller. Bara för att statschefen bär klänning och definieras som kvinna betyder det inte att könsrollerna ändras. Men skulle prins Carl Philip bli kung och bära klänning och säga att han inte alls är man utan kvinna, då skulle jag nog kunna gå med på att könsrollerna förändras. Men kungahuset som institution skulle fortfarande vara patriarkal.

Men vänta nu! Tänker någon (kanske en påläst person som rynkar på pannan) OM kungahuset var patriarkal, då skulle Carl Philip ta över och inte Viktoria, för det innebär väl att makten behålls av män?

Vilket är rätt och riktigt i sig!

Så för att göra det ännu mer komplicerat så tittar vi lite närmare (suck!).

Okej, det enklaste sättet att fästa patriarkatet till framtida prins och drottning är den heterosexuella tvåsamheten, som förmyndigas i kyrkan (som även det är en patriarkal högborg). Sedan måste Viktoria be om pappas tillåtelse (och regeringens). Need i say mycket mera? Sedan går vi över till lite teori!

Könsmaktsordningen, ett ord som Kristdemokrater och andra huliganer får skrämsel hicka av!

Könsmaktordningen innebär (kort) att män i samhället är fostrade att inneha den ekonomiska och beslutande makten i familj och samhälle. Samhällets regler är utformade så att denna ordning kan upprätthållas. Men tvärt emot vad Hägglund och andra bibel onanister hävdar så är även kvinnor en lika stor del av könsmaktsordningen. Kvinnor fostras att ha en syn på sig själva som mindre värda och självklart underordnade mannen. Eller så kan man säga att flickor fostras till att upprätthålla synen på pojkar och män som normen och det positiva samtidigt som kvinnan ska anpassa sig så gott de kan till det. Kvinnor anses i hög grad vara traditionsbärare i detta värderingssystem genom att de fostrar sina söner till maktinnehavare och sina döttrar till ”duktiga flickor” och ”riktiga kvinnor” enligt normen för att kvinnan underordnar sig naturligt.

Och bara för att komplicera detta ytterligare så tar vi till med begreppet intersektionalitet (känner du en feminist eller genusvetare så säg det ordet varannan mening och du kommer få tårade ögon tillsvars). Intersektionalitet innebär att man tittar på hur makt och ojämlikhet, hur dessa existerar och fungerar i olika identitetskategorier som till exempel kön/genus, klass, sexualitet och etnicitet.  Man kan använda intersektionalitet för att kunna förstå hur avvikande, underordnade eller exkluderande identiteter som arbetarklass eller ”icke-vit” produceras. Men man kan även utkristallisera de som härskande eller överordnade identiteterna som vithet, heterosexualitet eller överklass (vilka alla förövrigt passar in på framtida prins och drottning, tänka sig!).  Intersektionalitets teori menar alltså att det finns FLERA maktordningar (inte bara ”kvinnoförtryck) utan att maktordningarna är beroende av varandra. Med andra ord är inte kvinnor bara kvinnor eftersom könsmaktsordningen (det jag pratade om nyss alltså) precis lika lite som klass eller sexualitet inte ensamt räcker för att förklara hur ojämlikhet uppstår och makt utövas. Maktordningarna kan enligt den här teorin inte rangordnas och det finns maktordningar inom varje maktordning (jag vet det blir lite abstrakt). För att tala klarspråk:  Klassförtrycket är alltså inte den viktigaste att kämpa emot (enligt en intersektionell synvinkel bör påpekas) utan flera byggstenar eller aspekter som t.ex religion,kön klass och sexualitet spelar in och avgör hur man definierar en individs identitet och dennes villkor och förutsättningar.

Så då har vi en könsmaktsordning där kronprinsessan bär med sig normerna från kungahusets tradition och kultur, som är konservativ och ytterst patriarkal!. Sedan är hon kvinna, vit, heterosexuell och överklass vilket ger en definition på hennes individ. Resultatet? En vit heterosexuell överklasskvinna, uppfostrad till att uppträda och uttala sig enligt den kungliga traditionen med vad allt detta innebär. (Jag skulle vilja fördjupa analysen massvis, men jag har inte tid tyvär.)  Vilket i sin tur visar hur patriarkatet upprätthålls inom och genom kungahuset.

Åter då till den stackars prinsen.

” -”otillbörligt gynnande” av hans affärsverksamhet efter ett giftermål. ”Det finns egentligen inget legalt hinder, men det har gjorts en bedömning av vad som är lämpligt” har kungafamiljens advokat Axel Calissendorff deklarerat.” Vilket till och med jag håller med om. I det kapitalistiska samhälle som vi lever i, så förstår dom flesta av oss vikten av varumärken. Godistillverkare och porslins skapare får genom att vara kunglig hovleverantör någon slags gimmick att använda som reklam. Westling kommer att få betydligt mer pengar att leva på än en vanlig arbetare bara för att han sover i framtida drottning Viktorias säng (och återigen, inga nedslagna dörrar SÄPO) och skulle han utnyttja sin position som demokratispottare, förlåt prins. Skulle det ge honom massvis med fördelar som affärsman.

I ledaren så menar man att Sveriges statschef inte ska gynna företag genom gratis reklam som man får för att vara hovleverantör. Men prinsen Westling ska dock få fortsätta bedriva sin verksamhet som vd istället för den passiva delägar rollen, för att han skulle skaffa sig marknadsfördelar i den ”hälsofrämjande gymbranschen”är en överdriven rädsla. (Är verkligen gymbranschen hälsofrämjande är ett intressant ämne, som jag inte tar upp idag men lägger på minnet). I sann kapitalistisk anda så tycker man att han ska få fortsätta som vd, för han kommer ju ända tjäna pengar som passiv delägare.

Jag har skrivit över 1300 ord för att komma fram till slutklämmen som kommer ta upp ett ytterst liten del av hela inlägget.

I ledaren så kommer det egentliga skälet fram för att det är så synd om prinsen.

”Trots att jag är inbiten republikan måste jag konstatera: det är trist att Westling slutar jobba. En prins – verksam som vd och småföretagare – är en utmärkt förebild och representant för det moderna Sverige. Och arbetslinjen.”

Det är alltså inte synd om prinsen egentligen. Det är synd om det borgerliga varumärket! Westlings status som prins och gift med Viktoria, samtidigt som han jobbade som vd och småföretagare skulle ge Svenskt Näringsliv och kapitalismen en ny omslagspojke. Kapitalismens och borgarnas ansikte utåt. Som varje gång han sågs med Viktoria på ett barnhem i Nairobi eller på semester på den Franska rivieran, skulle komma att förknippas med borgarnas bild av arbetslinjen.  Jag har en lösning på hela problemet som skulle lösa Expressens problem och alla våra andras samtidigt. Avskaffa kungahuset i sann demokratisk anda och instifta republik. Då kan Westling jobba som vd och vi andra kommer ett steg närmare ett demokratiskt Sverige.

Nu måste jag sluta! Och jag ber om ursäkt för den knappa analysen av patriarkatet och Viktoria, jag har mer och säga där och en bättre förklaring. För den jag gav känns lite lätt och förenklad (på ett dåligt sätt) men det får duga för poängen var ändå Westling och borgerlighetens förfäran.

Liten raljering över klimatet och Köpenhamn

6 01 2010

Kommer ni ihåg klimatmötet i Köpenhamn? Media och politiker hejade på och det var ett enormt pådrag och många kände positiva vindar.  Men vad hände?

Jag åkte hem från en fotbollsträning med en vän och ämnet kom upp. ”USA och EU kommer skylla på Kina, det kommer inte hända något alls.” Sa jag, och tyvärr så hade jag rätt.

EU´s mål (med Sverige som ordförande) hade ett högt mål uppsatt.  man skulle få till stånd en samlad politisk överenskommelse som inkluderade alla länder och som vid halvårsskiftet 2010 skulle omsättas i ett legalt bindande avtal.  Resultatet blev ett sex sidors dokument som inte skrevs på av alla länder och som inte är ett legalt FN dokument. (läs det här)

FN´s klimatpanel  efterfrågade  sänkningar på 25-40 procent till år 2020, jämfört med år 1990. Totala sänkningar globalt på 50 procent till år 2050 anses nödvändigt för att begränsa uppvärmningen till 2 grader jämfört med förindustriell nivå. Dessutom borde utsläppen sluta öka senast 2020.

Men mötet resulterade inte i några åtaganden som är juridiskt bindande. Istället listas ländernas frivilliga åtaganden. EU stannar på 20 procent till 2020, USA på 4 procent. Något årtal för när utsläppen ska toppa nämns inte. Inte heller någon gemensam målsättning för vare sig år 2020 eller 2050. Länderna håller fast vid 2-gradersmålet, men anger inte vilka sänkningar som krävs för att nå dit.

När det gäller finansieringen av hela kalaset så kommer man till knäckfrågan.

Inför mötet så ville man att alla skulle enas om snabba pengar till bistånd åren 2010-2012 och även långsiktigt stöd från de rika länderna till de fattiga. Dessutom skulle man förhandla fram en finansiell arkitektur för hur pengarna ska förvaltas och kanaliseras.

Men som tredje världen och många med marxistiska drag anade så blev det pannkaka av det hela.  I-länderna ställer upp med 30 miljarder dollar i klimatbistånd till de fattiga länderna år 2010-2012. Huvuddelen har Japan, EU och USA lovat stå för. En del tas från redan anslagna biståndspengar. Pengarna är inte nära det som FN menade skulle krävas, och att man flyttar om pengarna från andra bistånd blir bara en lek med siffror. För man tar pengar som skulle gå till saker som fattigdomsbekämpning!

Från 2013 ska klimatbiståndet successivt trappas upp så att det 2020 uppgår till 100 miljarder dollar årligen. Många obesvarade frågor återstår dock kring hur det finansiella systemet för klimatbistånd ska organiseras.

En annan viktig fråga var tekniköverföring. Alltså att ge de fattiga länderna till grön teknologi. Men här satte sig framför allt USA på tvären.  Det så heliga patentet skall icke röras! Profiten måste alltså komma före planeten. Här var vi nog många som redan i förväg visste att USA aldrig skulle gå med på detta utan ekonomisk ersättning. Tekniken finns, men problemet är att den kostar. Så om de fattiga länderna ska använda biståndspengar till att införskaffa denna tekniken till att gynna västvärldens teknik företag så blir det hela för mig en ANING skevt!

När det gäller skyddandet av skogar och mark så är det lagt på is men det ”ska” skrivas avtal om det senare.  Man skrev heller inte under något avtal för att reglera sjöfart och flyg med flera.

Media och kommentatorer har inte vågat säga rakt ut att det är en pinsam katastrof, vilket det är.

USA släpper ut 20,2 ton koldioxid per person (!) och år, i Sverige släpper vi ut 5,6 ton medans motsvarande siffra för Kina, Indien och Brasilien är 3,5 , 1,2 , 1,8 ton koldioxid per person och år.

Enligt de senaste uppgifterna har premiärminister Wen Jiabao lovat Etiopiens premiärminister Meles Zenawi att han inte kommer att signera ett avtal såvida Afrika inte får gehör för sina krav på kompensation för de effekter som uppvärmningen medför.

Enligt Meles, som för kontinentens talan under förhandlingarna i Köpenhamn, finns indikationer på att Indien kommer att ställa snarlika krav. Och han var tydlig med att han – med stöd från Kina – kommer att försöka stoppa ett eventuellt avtal som ”kör över Afrika”:

”Jag förmodar att om det inte finns ett avtal som Afrika kan signera, så kommer det inte att finnas ett avtal som någon kan signera.”

Kina och Indien har tidigare, tillsammans med Brasilien och Sydafrika, gjort klart att det är från i-länderna som de största ansträngningarna måste komma; u-länderna – även de snabbt växande – är först och främst att betrakta som offer för det förändrade klimatet.

Det är uppenbart att klimatet inte tål det kapitalistiska sättet att leva. Ge socialismen en chans! Ja det låter galet jag vet, men vad vi behöver är inte borgerliga avtal utan systemförändring. Precis det som det röda blocket skanderade på demonstrationen i Köpenhamn ”NEJ TILLKLIMATFÖRÄNDRINGAR – JA TILL SYSTEMFÖRÄNDRING!!”

Solidaritet, rättvisa och jämlikhet måste vara led orden för världen. Det går inte längre att blunda för kapitalismens utsugning av världens naturresurser och dess effekter. Vi måste ha en värld som inte mäter allt i profitabel effektivitet!

Hugo Chavez sa när han kom till köpenhamn på flygplatsen: ”Vi ska inte byta klimat utan systemet. Bara så kan vi börja att rädda livet på planeten.
Kapitalismen hotar mänsklighetens överlevnad. Man skulle kunna säga att ett spöke går igenom Köpenhamn, och rör sig i tystnad i denna sal, det är ett skrämmande spöke som vi kallar för kapitalismen. Därför manar jag till att fortsätta vår kamp mot kapitalismen.”

Och det är endast på det sättet vi kan lösa klimatförändringarna, det är bara genom att vi ersätter den sjuka överkonsumtion som håller på att förstöra vår jord, som vi kan rädda oss från detta!

De konservativas rädsla för jämställdhet

5 01 2010

Det finns alltid en tydlig skiljelinje mellan progressiva och konservativa människor, den hittar du bland synen på familjen och allt som hör det till (som sex, barnuppfostran och klassificering).

Kristdemokraternas stabschef Henrik G Ehrenberg skrev i en debatt artikel för ungefär ett halvårsedan om deras favorit-hat-objekt, genus. Hans rubrik var

Barbiedockor bättre än genuspedagogik

Artikeln inleds med : ”Det finns faktiskt ganska många människor därute som tycker att det är rätt naturligt och fint med manligt och kvinnligt. Som tycker att könen kompletterar varandra och båda två behövs.”

Det herr stabschef direkt tar för givet är att det finns två av sig själva naturliga tillstånd, ett manligt och ett kvinnligt. I dessa naturliga tillstånd finns alltså en ram för hur en man och kvinna ska bete sig.  Han lutar sedan sitt argument på att eftersom många människor tycker att detta är ”rätt naturligt och fint” så är det även rätt.

Min första reaktion blir då, det finns många människor som tycker det är både naturligt och fint att ha sex med barn. Det finns många människor som tycker det är det är både naturligt och fint med våldtäkt, och listan kan göras fantastiskt lång.

För att ”massa” människor tycker att en sak är okej, betyder det inte i sig att saken är rätt. Eller?

Henrik går vidare i sin artikel med att beskriva hur han som pappa till två döttrar minsann låter dom leka polis och klättra i träd.  för att sedan komma till det finaste en kristdemokratisk pappa kan göra:

”Jag censurerar konsekvent barnprogram och filmer som innehåller tjejhjältar som beter sig som våp och behöver killhjältar för att klara av universums ondska.”

Det finns i det citatet en hel del… intressant. Våp till exempel. Våp betyder enfaldig och sjåpig person. Vid första anblick kan man få uppfattningen att Henrik mot all reson för ett genus pedagogiskt argument för att stänga av filmen. Men låt oss återvända till ordet våp.  Det är ett nedsättande ord för en kvinna, lingvistiskt så är det en term som beskriver en kvinna och inte en man. Så en enfaldig och sjåpig person blir per automatik något feminint.

Sedan går han in i den kristdemokratiska demagogin och menar att han som förälder har ansvar för sina barns uppfostran och den miljö dom växer upp i (vilket är rätt naturligtvis) innan han går in i det retoriska och frågar sig:

”Men är det politikernas, kulturvänsterns eller Rädda Barnens ungdomsförbunds sak? Jag tycker i alla fall inte att det är deras primära uppgift att köra förbi intet ont anande småbarnsföräldrar genom att kräva att förskolan ska vara en plats som motverkar föräldrarnas eller ”samhällets” dåliga inflytande över barnens identitet och förebilder.”

Jag imponeras fortfarande över KD´s begrepp kulturvänstern. Det är här demagogi kommer in. Henrik stabschefen svarar på en debatt artikel från Rädda Barnens Ungdomsförbund, inte från kulturvänstern (vilka dessa nu är).  Medans Henrik vill motverka att förskolan är en plats som motverkar föräldrars eller samhällets dåliga inflytande över barnens identitet och förebilder så säger jag, är det inte deras uppgift?

Är det inte i förskolan, lekis, dagis och skolan, där vi ska ge barnen en stabil grund att stå på, även om den inte finns hemma? Var det inte kristdemokrater och andra konservativa som gråtande stod i teve och inte kunde förstå varför man inte skulle fira skolavslutningarna i kyrkan?

Det finns alltså en skillnad på vad skolan ska lära ut och motverka? Om vi skulle ha en muslimsk avslutning där alla barnen fick sjunga hymner till Allahs ära lika mycket som Guds (inte för att jag själv ser någon skillnad) , skulle det vara okej?

Henrik uppfostrar sina barn på sitt sätt (och han kan vara världens bästa pappa!) och Anna uppfostrar sina på sitt medans Mohammud uppfostrar sina barn på sitt sätt. När dessa barn sedan möts i skolan så kommer man med olika bakgrunder och ryggsäckar. Det är då vi behöver en incitament för samarbete och att skolan inte skulle lära ut jämställdhet (ja, till och med könsneutralitet hemska tanke!) är kontraproduktivt. Det är inte bara kontraproduktivt, det är en klassfråga utan dess like!

Nåväl risken för insöande gör att vi går vidare med ett stort citat från artikeln.

**”Rädda Barnens ungdomsförbund menar till och med att genusfrågor är en viktig del av barnkonventionen. Barnkonventionen utgår från fyra principer.

att alla barn har samma rättigheter

att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut

att alla barn har rätt till liv och utveckling

att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Det är möjligt att det med en specifik syn på kön och identitet kan hävda att barnkonventionen skyddar barn från att inte behöva identifiera sig som tjej eller kille, eller leka vissa specifika lekar. Jag tror att Sverige i så fall skulle bli ganska ensamma i världen om en sådan tolkning. Och jag misstänker dessutom att ganska många länder i världen skulle tveka att skriva under konventionen om de förstod att den innebar ett krav på att ha genuspedagoger i förskolan eller skydda barnen från en specifik könsidentitet**”

Jag tror att stabschefen inte riktigt har greppat syftet med barnkonventionen. Den är inte skapad för att passa alla länder och kulturer, den är absolut. Och skulle den innebära att man ska ha genuspedagoger för att skydda barnen från en specifik könsidentitet som Henrik säger, så har han återigen missat hela grejen. Jag vet själv hur svårt det är med genus, men det blir nog svårare om man själv väljer att tolka det på ett sätt som passar sin egen retorik? Det Henrik gör är att han själv redan har delat in barnen i specifika könsidentiteter och han fortsätter att bygga deras egen könsidentitet genom att bete sig som han gör.

Vad är det som skrämmer de konservativa så mycket med en diskussion kring könsroller? Javisst man kanske får reda på att man inte är så heterosexuell som man kanske ville tro, eller man kanske fruktar att det inte kommer födas några barn? Eller är det konceptet i sig, att man och kvinna inte längre kommer utgöra normen för familjen? Att vi kanske har en familj med sex-sju föräldrar? Som inte lever efter den kristna normen? Jag har svårt att greppa det, någon kanske förklarar det för mig en dag.

Henrik G avslutar med att skriva:

Det är dock inte riktigt samma sak som att hävda att kön är sociala konstruktioner som ska dekonstrueras och det redan vid några års ålder. Även utan en sådan uppfattning kan man tycka att barn ska ges samma möjligheter till självständiga val och att bli personer med hög självkänsla och självkännedom.

Henrik kan alltså inte ens gå med på att kön ÄR sociala konstruktioner! Det är väl ett ypperligt sätt att ge barnen chansen att bli en person med hög självkänsla och framför allt självkännedom? Bara för att du har en könsneutral förskola som inte klassificerar barn utefter deras fysiska kön och behandlar dom därefter, så betyder det inte att killarna blir bögar eller tjejerna flator! Men det kanske skulle kunna ge dom barnen som känner konflikt med sin uppfostran samt samhällets normer och sin egen sexualitet eller sina känslor en chans att vara den dom vill vara.

Nåväl, det får räcka för nu. Hade tänkt fortsätta argumentet med att ta in Kristdemokraternas jämställdspolitiska talesperson och hennes skrattretande åsikter. Another time!

Rom kriget!

3 01 2010

Vi börjar med Nancy Fraser då eftersom jag nämnde henne igår.

Men istället för att skriva om henne, hittade jag en intervju som Arena hade i sitt senaste nummer.  KLICKA HÄR för att läsa.

Istället så ska jag prata om Rom kriget.  Rom kriget? Tänker man kanske och funderar på andra världskriget eller det romerska imperiet. Men då blir det fel, jag pratar om alkoholen rom!

På de flesta krogar i landet och på systembolaget, kan man köpa Bacardi. Det är en väldigt populär dryck, speciellt de smaksatta romblandningarna som finns.  Och medans ni nu tänker ”Vad är han emot den här gången?” så öppna sinnet så skall jag förklara!

För några år sedan så skrev författaren och journalisten Calvo Ospina en bok med den insiktsfulla titeln ”Bacardi, det dolda romkriget”. Boken handlar om den av USA finansierade ”oppositionen” på och utanför Kuba och den rekomenderas!

Bacardi är  den största romtillverkaren i världen, och den femte största sprittillverkaren, och är också nära knuten till den exilkubanska maffian  i Kubans-Amerikanska Stiftelsen i Miami och Madrid, med band som de ständigt försökt dölja.

Bland annat genom att noga dölja sina förbindelser med den antikubanska maffian och med USAs övergrepp i andra delar av Latinamerika och Afrika har Bacardi lyckats skydda sitt rykte i Europa och har inte drabbats av dålig publicitet i samma utsträckning som Nestlé, Texaco, Shell och andra multijättar.  Det var först i samband med Helms-Burton-lagen som Bacardis roll blev bekant. Denna lag som försöker tvinga hela världen att medverka till att USA-bolag och exilkubaner ska få tillbaka storgods, byggnader och fabriker på Kuba, skrevs av Bacardis advokatstall och genomdrevs sedan av lobby-företag knutna till Bacardi.

Bacardi vill lägga beslag på Havana Clubs fabriker på Kuba, som dock aldrig tillhört Bacardi. På så sätt vill man bli av med en växande konkurrent på rom-marknaden.

Bacardi-företaget var inte längre kubanskt när revolutionen segrade 1959, utan hade flyttat sin hemort till Bahamas och huvuddelen av romtillverkningen till Puerto Rico, medan den främsta marknaden låg i Mexiko. På Kuba fanns romfaten, och det goda ryktet, äkta kubansk rom. Det är ett rykte som ironiskt nog har vuxit med revolutionen. Dock marknadsfördes Bacardi inte som kubansk rom efter 1959. På etiketterna stod Puerto Rico eller Bahamas. Och de ville inte erkänna drinknamnet Cuba Libre, utan försökte utan framgång kalla drinken ”Coca Cola & Bacardi”. Så var det till 1993 då etiketterna plötsligt sade ”Grundat på Kuba”.

Berlinmurens fall ledde inte till Kubas kollaps, som de hade hoppats. Torricelli-lagen 1992, som var den första skärpningen av krigföringen mot Kuba, kunde inte heller få kubanerna på knä. Så nästa drag var Helms-Burton-lagen, författad och genomdriven av Bacardi och Kubansk Amerikanska Stiftelsen. Att Bacardi trädde fram i samband med HB-lagen berodde på att de var övertygade om att den skulle göra jobbet, och att det bara skulle återstå att skörda frukterna. För enligt HB-lagen tillhör Bacardi dem som ska överta det ”demokratiska” Kuba. Redo står även Coca Cola, Pepsi, General Motors och Chiquita.

När Kuba inte faller, åren går och Havana Club växer, blir nästa drag att driva igenom en lag i USA som fråntar Havana Club (det kubanska) rätten till sitt namn och varumärke och istället ger det till Bahama-företaget Bacardi. De säljer nu sitt falska ”Havana Club” i USA. Det har lett till att EU stämt USA inför WTO, eftersom ett franskt företag har den internationella rätten till kubanska Havana Club. Men WTO har än en gång visat att lagarna inte gäller USA, och har inte godtagit EU s klagan, trots att detta innebär ett grundskott mot den kapitalistiska ordningens heliga varumärken. Nu skiter jag fullständigt i varumärken och privatägandet, men det demonstrerar fantastiskt vackert hur den fria marknaden bara är fri för vissa.

En omsorgsfullt planerad komplott att mörda Castro planerades 1964, enligt säkerhetsrådsdokument som inte offentliggjordes förrän 1998. Enligt dokumenten bidrog Bosch med 100.000 dollar av de 150.000 som USA-maffian begärde av CIA för att mörda Castro, hans bror Raul och Che Guevara.
Direktörer och ledande aktieägare inom Bacardi låg bakom bildandet av CANF, Cuban American National Foundation 1981, som skulle bli den organisation som därefter skulle samordna försöken att störta Castro. CANF deltog också i det hemliga kriget mot sandinisterna i Nicaragua. De gjorde ingen hemlighet av sina operationer utan hänvisade till sitt ”aktiva deltagande i den centralamerikanska konflikten och våra ansträngningar att informera och vägleda dem som vill se ett fritt Nicaragua”. CANF hade en ledande roll i kampanjen att kvarhålla den kubanske pojken Elian Gonzales i Miami mot faderns önskan, för två år sedan.

***

Så därför är jag inte för att man ska stödja Bacardi! Ett företag som finansierar terrorism. Hade man finansierat terrorism som kopplades till islam skulle företagets tillgångar frusits av USA och västvärlden. Men det gäller bara de ”dåliga” terroristerna.

Till alla er Rom älskande människor har jag dock en lösning! Havana Club! Det är den godaste rommen utan tvekan och bäst av allt! Den finansierar inte terrorism! Så nästa gång du står där och ska välja vilken god rom du ska tjacka på systemet, ta Havana Club… den lagrade!

Nu blir det in hämtning av tvätt och sedan ett försök till sömn.